Hoe ontwikkel je een groep?

Workshop Katwijk

De volgende algemene richtlijnen worden gegeven voor een goed gestructureerde en in grote lijnen door een facilitator begeleide bijeenkomst. Er is geen uitzonderlijke kennis, vaardigheden of ervaring vereist. De facilitator kan de nodige sturing of richting geven, maar de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen deelname.

1-1. De groep is niet beperkt tot degenen die een speciaal belang hebben. Anderen kunnen ook deelnemen.

2-1. Alle ideeën hebben evenveel kans op deelname.

3-1. Elke deelnemer heeft het recht om zijn tijd, suggesties en materiaal te vragen.

3-2. De rest van de zaal maakt geen deel uit van de discussie, maar biedt de gelegenheid om even stil te staan bij de rest van de situatie.

4-1. Individuen kunnen deelnemen in groepsverband of op eigen initiatief

4-2. Een belangrijk punt om te vermelden is het luisteren naar elkaar. Goed luisteren is een van de meest heilzame vaardigheden om een groep te laten verbeteren.

vergaderingen. Om de groep de hoogste kwaliteit te laten bereiken, moet worden geleerd dat het werk of het project niet bij de groep als geheel het belangrijkst is, maar op de verschillende niveaus van de groep. Niet het werk of het project is belangrijk, maar elk individu of elke groep. Men moet begrijpen dat, wil de groep beter worden, elk individu zijn behoeften moet ontwikkelen, in plaats van zich te concentreren op de behoeften van de groep en haar leden. Men moet begrijpen dat elk persoonlijk voordeel een tijdskost is die de leden en de groep niet willen. Een ideale groep is een groep die bestaat uit individuen die zijn samengekomen omdat zij een gemeenschappelijk verlangen hebben. In het algemeen is een ideale groep echter een groep die regelmatig communiceert over de basiswaarden en -visies die zij nastreeft.

In beide vormen van evenement, is samenvatting methode van discussie. Om de groep bijeen te brengen en een groepsdoel te bereiken wordt een samenvatting van elk hoofdonderwerp voorgesteld binnen de week of meer. Het doel ervan is de discussie in goede banen te leiden, een samenvatting te geven van de mogelijkheden en kansen, en informatie te verstrekken over de overgebrachte boodschap. Deze sessie is geen vraag-en-antwoordkanaal of een tijd voor actieve deelneming van de deelnemers.

Als de groepsbegeleider voor iedereen in de groep een meerdaagse workshop verzorgt in een ander aspect van de cursus dan de cursus waarin de deelnemers al de gelegenheid krijgen hun centrale thema-items te ontwikkelen.

De kortetermijnvisie van de workshop, bedoeld om een groep in intense concentratie te brengen, kan zowel in persoon als idealiter per telefoon worden uitgewerkt.

De gids en de leider van de workshop moet iemand zijn die in staat is de deelnemers door het proces te leiden. Een facilitator die zelfstandig denken en actieve betrokkenheid van de deelnemers mogelijk maakt, is de meest geschikte persoon. De belangrijkste rol van de facilitator is om de deelnemers de gelegenheid te geven om te oefenen met actief luisteren. De facilitator is iemand die in staat en bereid is om te horen wat er door de facilitator wordt gezegd en die de facilitator ondersteunt om inzicht te krijgen in het proces om zo bij te dragen tot de effectieve ontwikkeling van de groep.

Het doel van de workshop is om individuen in staat te stellen het bovenstaande te ontwikkelen terwijl ze de fysieke workshop doorlopen. Zij moeten functioneren om tegemoet te komen aan de persoonlijke behoefte van de groep aan ruimdenkendheid, zelfvertrouwen, empowerment, mogelijkheden, kansen, oplossingen, inzicht, enz.

Wat met dit papier te doen

1-1. Zij moeten een efficiënt proces van planning gebruiken voor de cliënten en voor zichzelf, en daadwerkelijk bijdragen aan de volgende behoefte: het tot rust brengen van de geest (een openstelling en het verwerven van een nieuw vermogen tot hoger denken is een vorm van innerlijk systeem fysieke taak omdat het zal wachten op kalmte) van de subumpren-te contingenties van ideeën en gevoelens die ermee verbonden zijn. Het betekent dat het een zekere capaciteit van openheid en gevoeligheid voor zichzelf vereist (om werkelijk), om zich te identificeren en te zitten met de wensen en de behoeften van zichzelf, om degene te zijn die werkelijk naar zichzelf luistert.

Wat zijn de stappen om dit proces van zelfonderzoek te gebruiken om u, de eigenaar van de organisatie, in staat te stellen uw vermogen om ook voor uzelf te zorgen, te verbeteren?

Als u nieuw bent in het proces van actief luisteren naar uzelf, kan dit proces vrij moeilijk zijn, zo niet onmogelijk! Dit is geen menselijke hulpbron om gewoontegetrouw te gebruiken.

Als je al volledig rijp bent, of geleidelijk aan klaar bent om aan zelfinspectie deel te nemen, dan zal het veel gemakkelijker zijn.

Dus, vraag jezelf af: Ben ik klaar om dit te doen? Zal ik dit doen? Kan ik het? Zal ik er mijn hele wezen aan wijden?

hier zijn, vrijwilliger of niet hier, niet hier, plank, held)? Waarom? Mezelf en anderen in staat stellen?

Het betekent ook persoonlijk, om deze persoonlijke aandacht te besteden aan jezelf als goed het beïnvloedt uw vermogen om te werken of te werken met anderen.

oplossingen voor je behoefte om andere mensen goed te horen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.